Интересно доживување е возењето со чамец кој плови по тесниот кањон, а од двете страни воодушевува прекрасната глетка со стрмните издигнати карпи.
04
мај
Токму тука, праисториските жители одржувале разни древни ритуали и го следеле движењето на Сонцето и Месечината, свесни за поврзаноста на човекот и вселената.
04
мај
Манастирскиот комплекс е пријатно место за одмор, релаксација и вдишување душевен мир. Тој е особено посетуван од излетниците кои доаѓаат покрај Маркова река на 1 мај.
04
мај
Паунот на банкнотата од 10 денари е дел од најпознатите мозаици во Стоби.
04
мај
Езерото Козјак се наоѓа во западниот дел од Македонија, односно во поречкиот крај. Се наоѓа на реката Треска, во нејзината Голема Клисура, на 15 км спротивно од браната на реката Треска
04
мај