Туристичка агенција Скаут

Туристичка лиценца - А

Основана во 1999

За агенцијата

СОЗДАВАЊЕ И ПРВИ ЧЕКОРИ НА Т.А. СКАУТ – СКОПЈЕ

Нашата агенција е основана во 1999 година под името ТА СКАУТ. Во тоа време агнецијата бележи значителен раст во сите области и аспекти, проширува содржини и го унапредува квалитетот на своите понуди. Туристичката агенција СКАУТ од создавањето е организирана и функционална како семејна компанија, што во оваа област на работење потврдува извонредно значителни предности кои допринесуваат за нашата успешност.

 

ОРГАНИЗИРАНА, ОТВОРЕНА, ФЛЕКСИБИЛНА
 

Туристичката Агенција Скаут е организирана и работно поставена како отворена, флексибилна и развојна во работниот систем во областа на туризмот. Основната работна развојна стратегија се одликува врз основа на искуствата на модерниот европски и светски туризам, кој ги следи потребите на современиот човек да ја сочува и развива својата работна способност да го запознае светот околу себе, други земји, народи и луѓе, неговите обичаи, вредности и начин на живеење.

 

ТА СКАУТ ПОСЕДУВА А ЛИЦЕНЦА
 

Високиот квалитет на услуга, брзина и ефикасност ги оправдува и лиценцата А која нашата компанија ја поседува. ТА Скаут организира и летување, зимување, екскурзии, туристички патувања... 

Работно време

Понеделник-Петок: 9:00 до 20:00

Сабота: 9:00 до 17:00

Веб-сајт
Контакт
Телефон:
02/3232-611
Адреса

Ул. Даме Груев бр.7 локал 12, Скопје